ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 45 "ЛІХТАРИК"

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

2020\2021 навчальний рік

 

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2019/2020 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки:  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (від 02.07.2019 № 1/9-419), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» ( від 10.06.2019 № 1/9-365), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  ( від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р» (від 26.06.2019 № 1/9-409), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №45 «Ліхтарик» здійснює освітній процес у 2020\2021 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

- соціальний розвиток особистості:

ü  створення розвивального життєвого простору, найсприятливішого для гармонійного і різнобічного розвитку, системного виховання і навчання дітей в ранній та дошкільний період;

ü  осучаснення та гуманізація педагогічного процесу на основі особистісно-орієнтованої моделі виховання і навчання,  впровадження нових форм діяльності дошкільного навчального закладу в умовах модернізації дошкільної освіти;

ü  впровадження передових педагогічних ідей, розробок, новітніх  технологій, що сприяють ефективному розвитку пізнавальних здібностей малюків в різних видах дитячої діяльності;

ü  формування  життєвої компетентності малюків за освітніми лініями «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини»;

- фізичний розвиток дитини:фізкультурно-оздоровче спрямування:

üохорона життя і здоров’я дітей: осучаснення, оновлення та удосконалення форм, змісту, методів фізкультурно-оздоровчої роботи і шляхів формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я.

üвпровадження гурткової форми роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Степ-даун»

- створення віртуального навчального середовища: оновлення стратегії і тактики взаємодії педагогів з батьками в організації освітньої роботи.

 Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 108 днів:

літні – 66 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,

осінні – 5 календарних днів з 28 жовтня по 03 листопада,

зимові – 23 календарних дні з 21 грудня  по 12 січня,

додаткові канікули - 7 календарних днів з 13січня по 19 січня,

весняні – 7 календарних днів з 23 березня по 29 березня.

У період канікул з дітьми проводиться пріоритетну фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.    

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 6.30 до 18.30.

Протягом 2017-2019 колектив ЗДО № 45працював над  завданнями:

Навчальний рік

 

 

2019-2020

1. Продовжувати розвиток загальнокультурної компетентності дитини дошкільного віку за  проектом «Туристичне Запоріжжя для дошкільників»: впроваджуванням екскурсій як форми організації занять з розділу програми «Світ дитинства» за освітньою лінією «Дитина в соціумі» (3р.)

 

2. Удосконалювати роботу щодо організації самоосвітньої діяльності  педагогів  в напрямку дидактичної забезпеченості плану освітньої роботи з дошкільниками на інтегрованої основі

3. Реалізовувати розділ VII п.52 Закону «Про Освіту» щодо партнерськиї взаємовідносин.

 

  4.Впроваджувати систему НАССР в роботу ДНЗ.

 

           

Виходячи з аналізу діяльності закладу за річним планом на 2019-2020 н.р. слід зазначити що пріоритетним завданням залишається  питання якості дошкільної освіти. Колектив ДНЗ № 45 у 2020\2021 н.р.  буде продовжувати працювати Колектив ДНЗ № 45 на 2020-2021 н.р.  продовжує працювати над проблемою створення сприятливих умов для повноцінного проживання дитиною дошкільного  дитинства, формування основ базової культури особистості, всебічного розвитку психічних, фізичних якостей у відповідності до віку і індивідуальних особливостей, підготовки до життя у сучасному суспільстві, забезпечення якісної освіти кожній дитини через оновлення освітнього процесу, який надають їй свободу діяльності та можливість набуття знань і вирішувати пріоритетні завдання але  новими шляхами:

Пріоритетні завдання:

1.       Формування екологічної культури дітей дошкільного віку шляхом соціальних проектів, впровадження медіа освітнього компоненту.

           2. Організація партнерських взаємовідносин суб’єктів освітнього процесу.

           3.  Впроваджувати систему НАССР в роботу ДНЗ.             

 

У закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №45 загального розвитку функціонує 4групи: 1 перша молодша група (від 2 до 3 років),

   1 друга молодша група (від 3 до 4 років),

   1 середня група (від 4 до 5 років),

   1 старша група (від 5 до 6(7) років),

       Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: короткотривалого перебування, забезпечує роботу консультаційного центру.

      У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

      Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну комплексну освітню програму «СВІТ ДИТИНСТВА» для дошкільних навчальних закладів. Науковий керівник акад. А. М. Богуш , що рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 26. 06. 2015 р. No 1/11-8964)

https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/7svit-ditinstva-bogush.pdf

Мета освітньої програми

1.                  Реалізація  комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

2.       Утвердження  самоцінність, самобутність, унікальність дошкільного дитинства, визначальними принципами побудови програми на засадах дитиноцентризму,

3.        Наблизити  зміст навчання, розвитку і виховання дитини до її вікових, сутнісних характеристик, потенційних здатностей і здібностей, з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини.

4.       Впровадження гуманістичного  навчання і виховання, центрованого на світі дитинства.

5.       Дотримання принципів:

-           принцип рівності – світ дитинства і світ дорослих є повністю рівноправними частинами людського буття, їхні “переваги” і “недоліки” гармонійно доповнюють один одного; світ дитинства і світ дорослих є рівноправними учасниками спілкування, обміну думками, мовленнєвої взаємодії, з урахуванням пропозицій і думки кожного учасника спілкування;

-           принцип рівності дає змогу кожному партнерові самовиразитись у спілкуванні, забезпечує суб’єкт-суб’єктний

-           принцип взаємодії вихователя і дітей, персоніфіковану відкриту манеру спілкування;

-            принцип співіснування – світ дитинства і світ дорослих мають підтримувати взаємний суверенітет: діти не повинні страждати від дій дорослих, якими б умотивованими вони не були;

-            принцип свободи – світ дорослих має вилучити всі види контролю над світом дитинства (окрім збереження життя та здоров’я), надати світу дитинства можливість обирати свій шлях;

-            принцип співрозвитку – розвиток світу дитинства є паралельним процесом до розвитку світу дорослих. Мета розвитку людини – гармонізація зовнішнього та внутрішнього “Я”;-  принцип єдності – світ дитинства і дорослих не створюють двох розподілених світів, що мають межі переходу, вони становлять єди-ний світ людей; -  принцип прийняття – кожну людину (дитину) інші повинні при-ймати такою, якою вона є, безвідносно до норм, оцінок дорослості та дитячості (Б. Абраменкова, В. Кудрявцев, Д. Фельдштейн);

-           принцип неперервності, наступності і перспективності дошкільної і початкової ланок освіти, принцип комфортності розвитку дитячої особистості.

Завдання програми - сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.

Структура програми - визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Методологічними і теоретичними засадами побудови освітньої програми закладу є виступає компетентісний підхід у визначенні освітніх і змістових ліній програми. Враховуючи вік дітей дошкільного дитинства, кінцевий результат засвоєння знань, умінь і навичок дітьми з кожної освітньої лінії передбачає сформованість у них відповідних компетенцій (предметно-змістових знань, умінь і навичок). При цьому компетенцію розуміємо як наперед задану вимогу, норму (стандартом БКДО, варіатив-ними і комплексними програмами) до освітньої підготовленості дитини дошкільного віку з кожної освітньої і змістової лінії, сформованість у неї відповідних предметних знань (обізнана, знає, розуміє), умінь і навичок (уміє, виконує). Набуті компетенції є одним зі складників дошкільної зрілості випускника дошкільного навчального закладу. (На відміну від поняття “компетентність”, яка є інтегральною характеристикою, осо-бистісною рисою людини і передбачає наявність не тільки сформованих знань, умінь і навичок, а й результатів неформальної освіти, набутого життєвого досвіду, сформованих ціннісних орієнтацій, настанов, які ви-значають здатність практично діяти, застосовувати набутий успішний досвід, практично діяти в певній сфері).Програма “Світ дитинства” укладена відповідно до вимог держав-них стандартів – Базового компонента дошкільної освіти України – за освітніми лініями: “Особистість дитини”, “Дитина в соціумі”, “Дитина у природному довкіллі”, “Дитина у світі культури”, “Гра дитини”, “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”, “Мовлення дитини”.

Види діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Інваріантна складова освітньої програми визначається і складається за освітніми лініями.
Освітні   лінії:

"Особистість дитини”

"Дитина в соціумі”

"Дитина в природному довкіллі”

"Дитина в світі культури"

"Гра дитини”

"Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”

"Мовлення дитини”

Засади змістового наповнення освітньої програми:

Визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;

Збереження дитячої субкультури;

Створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;

Пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;

Повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;

Компетентнісний підхід до розвитку особистості , збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованість бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

Надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості , формування уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними;

Формування цілісної картини світу, основ світогляду

Освітня лінія "Особистість дитини” передбачає:

Формування позитивного образу "Я”,створення бази особистісної культури дитини,її активної життєдіяльності;

Виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь,культурно-гігієнічних,оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності

Освітня лінія "Дитина в соціумі” передбачає:

Формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись в світі людських взаємин, готовності співпереживати і співчувати іншим

Зміст освітньої лінії "Дитина в природному довкіллі” :

Містить доступні дитині уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля

Зміст освітньої лінії "Дитина в світі культури”:

Формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок , самостійності , культури та безпеки праці

Зміст освітньої лінії "Гра дитини”:

Розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності , ініціативності, організованості і ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому

Зміст освітньої лінії "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”:

Передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень , еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об'єктів довколишнього світу;

Спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях

Зміст освітньої лінії "Мовлення дитини”

Засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях

Форми організації освітнього процесу

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

     - у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

     - у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

     - у середній групі –20 хвилин;

     - у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

У освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня, гуртки за інтересами:

у ІІ молодших групах:

з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський первоцвіт» - 1 заняття на тиждень,

з художньо-продуктивної діяльності (театралізації) - 2 заняття на тиждень,

у середніх групах:

з художньо-продуктивної  діяльності (театралізації) - 1 заняття на тиждень,

  з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський первоцвіт») - 1 заняття на тиждень,

у старших групах:

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2020\2021 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html).

 

Зміст освітньої програми передбачає:

формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей. https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/7svit-ditinstva-bogush.pdf

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, інструктор з фізичної культури, керівник музичний, практичний психолог, медична сестра.

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність:

1.      Інтерований підхід в організації занять

2.      Партерські заняття

3.      Нетрадиційні змагання, конкурси та розваги( биг –блейд, футбол, степ-аеробіка)

4.      Соціальні – проекти: за народними святами, професійними святами тощо.

Впровадження інноваційної діяльності полягає у зміні та розробці освітнього дизайну системи дошкільної освіти з  занятійно - урочної на відкритий простір для пізнання. Впровадження методу  проектів  який  дає суб’єктам-учасникам освітнього простору  можливість самостійно здобувати знання, набувати практичних навичок, під час виконання практичних завдань, розв’язувати проблеми, що потребувало б інтеграції знань з різних предметних областей. У проектній діяльності виховується «діяч», а не «виконавець», розвиваються вольові якості особистості, формуються навички партнерської взаємодії. Формуються загальні компетенції у дітей Такими як: ініціативність, здатність організувати діяльність (власну або інших людей), уміння адаптуватись у нових нестандартних ситуаціях, готовність критично аналізувати та адекватно оцінювати результати діяльності не лише як значущі для себе, а як такі, що матимуть наслідки для інших. Перелічені вище ознаки загальної компетентності повинні ґрунтуватися не просто на знаннях і вміннях у тій чи іншій галузі, а на ціннісних пріоритетах особистості та особливостях її ментального досвіду.

          Робота педагогів ведеться за інтегрованим плануванням. Результат планування на інтегрованої  основі надав  педагогам закладу можливість вивільнити час для того щоб педагог більше уваги приділяв особистісному спілкуванню з суб’єктами освітнього простору протягом дня, тижня, місяця, року, виховує компетентнісну особистість дошкільника.

 

 

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція),  з урахуванням Концепції Нової української школи.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2019/2020 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), наказу «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки України:  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (від 02.07.2019 № 1/9-419), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» ( від 10.06.2019 № 1/9-365), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  ( від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р» (від 26.06.2019 № 1/9-409), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №45 «Ліхтарик» Запорізької міської ради Запорізької області (далі – ДНЗ № 45) здійснюватиме освітній процес у 2019/2020 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

- соціальний розвиток особистості:

ü  створення розвивального життєвого простору, найсприятливішого для гармонійного і різнобічного розвитку, системного виховання і навчання дітей в ранній та дошкільний період;

ü  осучаснення та гуманізація педагогічного процесу на основі особистісно-орієнтованої моделі виховання і навчання,  впровадження нових форм діяльності дошкільного навчального закладу в умовах модернізації дошкільної освіти;

ü  впровадження передових педагогічних ідей, розробок, новітніх  технологій, що сприяють ефективному розвитку пізнавальних здібностей малюків в різних видах дитячої діяльності;

ü  формування  життєвої компетентності малюків за освітніми лініями «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини»;

- фізкультурно-оздоровчим:

üохорона життя і здоров’я дітей: осучаснення, оновлення та удосконалення форм, змісту, методів фізкультурно-оздоровчої роботи і шляхів формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я.

- оновлення стратегії і тактики взаємодії педагогів з батьками в організації освітньої роботи.

Виходячи з аналізу діяльності закладу за річним планом на 2018-2019н.р. слід зазначити що пріоритетним завданням залишається  питання якості дошкільної освіти. Колектив ДНЗ№ 45 на 2019-2020 н.р. продовжує працювати над проблемою створення сприятливих умов для повноцінного проживання дитиною дошкільного  дитинства, формування основ базової культури особистості, всебічного розвитку психічних, фізичних якостей у відповідності до віку і індивідуальних особливостей, підготовки до життя у сучасному суспільстві, забезпечення якісної освіти кожній дитини через оновлення освітнього процесу, який надасть їй свободу діяльності та можливість набуття знань і вирішувати

Задачі на 2019-2020н.р.

1. Продовжувати розвиток загальнокультурної компетентності дитини дошкільного віку за  проектом «Туристичне Запоріжжя для дошкільників»: впроваджуванням екскурсій як форми організації занять з розділу програми «Світ дитинства» за освітньою лінією «Дитина в соціумі» (3р.)

2.  Удосконалювати роботу щодо організації самоосвітньої діяльності  педагогів  в напрямку дидактичної забезпеченості плану освітньої роботи з дошкільниками на інтегрованої основі.

3. Реалізовувати розділ VII п.52 Закону «Про Освіту» щодо партнерській взаємовідносин.

Загальний обсяг навантаження

та очікувані результати навчання здобувачів освіти

 Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 108 днів:

літні – 66 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,

осінні – 5 календарних днів з 28 жовтня по 03 листопада,

зимові – 23 календарних дні з 21 грудня  по 12 січня,

додаткові канікули - 7 календарних днів з 13січня по 19 січня,

весняні – 7 календарних днів з 23 березня по 29 березня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.    

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 6.30 до 18.30.

У ДНЗ №45 функціонує 4 групи: 1 перша молодша група (від 2 до 3 років),

   1 друга молодша група (від 3 до 4 років),

   1 середня група (від 4 до 5 років),

   1 старша група (від 5 до 6(7) років)

Тривалість спеціально організованих занять становить:

     - у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

     - у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

     - у середній групі –20 хвилин;

     - у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Розподіл  навчального навантаження на тиждень на дитину у групах загального розвитку ДНЗ №45 загального розвиткуна 2019/2020 навчальний рік

 

 

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами

перша молодша (від 2 до 3 років)

друга молодша (від 3 до 4 років)

середня (від 4 до 5 років)

старша (від 5 до 6 років)

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток*

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

-

 

 

5

Максимальна кількість занять на тиждень

10

11

12

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**

1,4

2,7

4,0

8,3

 Примітки:

*Години, передбачені для фізкультурних занять (плавання), не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.
Навчальне навантаження: тривалість проведення занять - спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.
**Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.
Для дітей віком від 1 до 3 років проводяться заняття тривалістю до 10 хвилин.
Тривалість одного заняття:
у молодшій групі - не більше 15 хвилин;
у середній - 20 хвилин;
у старшій - 25 хвилин.

Форми організації освітнього процесу

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.В освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня, гуртки за інтересами. Освітня діяльність в закладі підпорядковується режиму дня , який відповідає віковим особливостям дітей дошкільного віку:

РЕЖИМ ДНЯ для дітей 6 –го року життя  в осінньо – зимовий   період

В дошкільному закладі

Прийом , огляд, ігри

6.30 – 8.25

 

Ранкова гімнастика                        

8.25 – 8.35

Сніданок                                                                                    

8.35 – 8.55

Ігри, підготовка до занять

8.50 – 9.05

Організована пізнавальна діяльність

9.05 – 10.30

Підготовка до прогулянки

10.30 – 10.45

Прогулянка                                                                      

10.45 – 12.20

Повернення з прогулянки 

12.20 – 12.35

Обід                                                                                                 

12.35 – 13.05

КГН, загартовуючи процедури

13.05 – 13.15

Сон

13.15 – 15.15

Повільний підйом, гімнастика пробудження 

15.15 – 15.40

Полуденок 

15.40 – 16.05

Ігри, СХД, гурткова робота, індивідуальна  робота

16.05 – 16.45                                  

Підготовка до прогулянки

16.45 – 17.00

Прогулянка                        

17.00 – 18.30 

Повернення додому       

18.30

 

РЕЖИМ ДНЯ для дітей 5 –го року життя   в осінньо – зимовий   період

В дошкільному закладі

Прийом , огляд, ігри

 

6.30 – 8.10

Ранкова гімнастика         

8.10 – 8.25

Підготовка до сніданку

8.25-8.30

Сніданок 

8.30 – 8.50

Ігри, підготовка до занять

8.50 – 9.00

Організована пізнавальна діяльність 

9.00 – 10.00

Підготовка до прогулянки    

10.00 – 10.20

Прогулянка           

10.20 – 12.10

Повернення з прогулянки       

12.10 – 12.30

Обід                   

12.30 – 13.00

КГН, загартовуючи процедури

13.00 – 13.05

Сон            

13.05 – 15.10

Повільний підйом, гімнастика пробудження    

15.10 – 15.35

Полуденок                                                

15.35 – 15.55

Ігри, СХд, гурткова робота, індивідуальна  робота  

15.55 – 16.45                                 

Підготовка до прогулянки               

16.45 – 17.00

Прогулянка                              

17.00 – 18.30 

Повернення додому

18.30

 

 

РЕЖИМ ДНЯ для дітей 4 –го року життя   в осінньо – зимовий   період

В дошкільному закладі

Прийом , огляд, ігри

 

6.30 – 8.00

Ранкова гімнастика

8.00 – 8.10

Підготовка до сніданку

8.10-8.20

Сніданок                                                                                    

8.20 – 8.50

КГН після сніданку

8.50-8.8.55

Ігри, підготовка до занять                                                              

8.45 – 9.00

Організована пізнавальна діяльність                                            

9.00 – 09.50

Підготовка до прогулянки                                                             

09.50 – 10.10

Прогулянка                                                                                      

10.10 – 12.00

Повернення з прогулянки                                                              

12.00 – 12.25

Обід                                                                                                 

12.25 – 12.50

КГН, загартовуючи процедури

12.50 – 13.00

Сон                                                                                                    

13.00 – 15.10

Повільний підйом, гімнастика пробудження                              

15.10 – 15.35

Полуденок                                                                                        

15.30 – 15.50

Ігри, СХД, гурткова робота, індивідуальна  робота                   

15.50 – 16.30                                  

Підготовка до прогулянки                                                              

16.30 – 16.50

Прогулянка                                                                                      

16.50 – 18.30 

Повернення додому 

18.30

 

РЕЖИМ ДНЯдля дітей 3 –го року життя   в осінньо – зимовий   період

В дошкільному закладі

Прийом , огляд, ігри

 

6.30 – 7.55

Ранкова гімнастика                        

7.55 – 8.00

Підготовка до сніданку, КГН

8.00-8.15

Сніданок                                                                                    

8.15 – 8.45

КГН після сніданку, Ігри

8.45- 9.00

Організована пізнавальна діяльність                                            

9.00 – 09.40

Підготовка до прогулянки                                                             

09.40 – 10.00

Прогулянка                                                                                      

10.00 – 11.20

Повернення з прогулянки                                                              

11.20 – 11.40

Обід                                                                                                 

11.40– 12.20

КГН, загартовуючи процедури

12.20 – 12.30

Сон                                                                                                    

12.30 – 15.00

Повільний підйом, гімнастика пробудження                              

15.00 – 15.25

Полуденок                                                                                        

15.25 – 15.45

Ігри, СХД, гурткова робота, індивідуальна  робота                   

15.45 – 16.30                                  

Підготовка до прогулянки                                                              

16.30 – 16.50

Прогулянка                                                                                      

16.50 – 18.30 

Повернення додому                                                                         

18.30

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.Розподіл  спеціально організованої діяльності відбувається за днями тижня з урахуванням вікових особливостей дошкільника .

Освітня  робота  в дошкільному навчальну закладі розподіляється на пізнавальну діяльність яка в режимі дня  позначена  як організована пізнавальна діяльність та робота  поза межами організованої освітньої діяльності – заняття, що в режимі дня позначена як ранкова гімнастика прогулянка, ігри,СХД та інш.

Орієнтовний тижневий розподіл спеціально організованої діяльності в осінньо-зимовий період

 

перша молодша група

понеділок

1. Здоров'я та фізичний розвиток 9.00-9.15

2. Художньо-продуктивна діяльність (малювання)9.35-9.45

II половина дня

Художньо-продуктивна діяльність(музичне)16.00-16.10

Вівто

рок

1. Сенсорний розвиток 9.00-9.10

середа

1. Здоров'я та фізичний розвиток. 9.00-9.15

2. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування.+ Ознайомлення з природним довкіллям.9.30-9.4

II половина дня

Вечір розваг 16.00-16.10

 

четвер

1. Сенсорний розвиток 9.00-9.15

2. Художньо-продуктивна діяльність (аплікація/ліплення)9.30-9.45

II половина дня

 

 

п'ят

ниця

1. Художньо-продуктивна діяльність(музичне).9.00-9.10                                       

2. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування + Ознайомлення з соціумом. 9.30-9.40

 

 

     

Орієнтовний тижневий розподіл спеціально організованої діяльності                                                      в осінньо-зимовий період

 

друга молодша група

понеділок

1. Художньо-продуктивна діяльність (малювання) 9.00-9.15

2. Здоров'я та фізичний розвиток 9.25-9.40

II половина дня Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (художньо-мовленнєва діяльність)16.00-16.15

вівторок

1.Художньо-продуктивна діяльність(музичне)9.00-9.15

2. Логіко-математичний розвиток. 9.30-9.45

II половина дня

Ознайомлення з соціумом 16.00-16.15

середа

1. Розвиток мовленя і культура мовленнєвого спілкування+Ознайомлення з природним довкіллям9.00-9.15

2. Здоров'я та фізичний розвиток. 9.25-9.40

II половина дня

Вечір розваг.16.00-16.2

четвер

1. Художньо-продуктивна діяльність (музичне) 9.00-9.15

2. Здоров'я та фізичний розвиток. 9.25-9.40

II половина дня

п'ятниця

1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування+ Ознайомлення з соціумом.9.00-9.15

2. Художньо-продуктивна діяльність (аплікація/ліплення)9.35-9.55

II половина дня

Орієнтовний тижневий розподіл спеціально організованої діяльності                                                      в осінньо-зимовий період

 

Середня група

понеділок

1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 9.00-9.20

2. Художньо-продуктивна діяльність(малювання) 9.30-9.50

3.Здоров'я та фізичний розвиток. 10.00-10.20

II половина дня

Ознайомлення з природним довкіллям. 16.00-16.20

вівторок

1. Логіко-математичний розвиток . 9.00-9.20

2. Художньо-продуктивна діяльність(музичне) 9.30-9.50

II половина дня

Ознайомлення з соціумом 16.00-16.20 

середа

1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 9.00-9.20

2. Художньо-продуктивна діяльність(аплікація)9.35- 9.55

3. Здоров'я та фізичний розвиток.10.00-.10.20

II половина дня

Вечір розваг 16.30-16.50

четвер

1. Художньо-продуктивна діяльність (ліплення)9.00-9.20

2. Здоров'я та фізичний розвиток 9.50-10.10

II половина дня

Ознайомлення з соціумом 16.00-16.20

п'ятниця

1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування+ Ознайомлення з соціумом 9.00-9.20

2. Художньо-продуктивна діяльність (музичне)09.30-09.50

II половина дня

СХД 16.00-16.20

Орієнтовний тижневий розподіл спеціально організованої діяльності  в осінньо-зимовий період

 

Старша група

понеділок

1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 9.00-9.25

2. Художньо-продуктивна діяльність (малювання)9.35-10.00

3. Здоров'я та фізичний розвиток 11.50-12.20

II половина дня

Ознайомлення з природним довкіллям. 16.00-16.30

вівторок

1. Логіко-математичний розвиток 9.00-9.25

2. Художньо-продуктивна діяльність (аплікація) 9.35-10.00

3. Художньо-продуктивна діяльність (музичне) 10.10-10.40

II половина дня

Ознайомлення з соціумом 16.00-16.30

середа

1. Ознайомлення з природним довкіллям. 9.00-9.25

2. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування9.35-10.00

3. Художньо-продуктивна діяльність (аплікація)

3. Здоров'я та фізичний розвиток 11.50-12.20

II половина дняВечір розваг

четвер

1. Ознайомлення з соціумом 9.00-9.25

2. Логіко-математичний розвиток 9.35-10.00

3. Художньо-продуктивна діяльність (музичне) 10.15-10.45

II половина дня СХД 16.00-16.30

п'ятниця

1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування +Ознайомлення з соціумом. 9.00-9.25

2. Художньо-продуктивна діяльність (ліплення)9.35-10.00

3. Здоров'я та фізичний розвиток 10.15-10.40

 

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей: короткотривалого перебування, забезпечує роботу консультаційного центру. Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну комплексну освітню програму «СВІТ ДИТИНСТВА» для дошкільних навчальних закладів. (Науковий керівник акад. А. М. Богуш , рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 26. 06. 2015 No 1/11-8964)

https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/7svit-ditinstva-bogush.pdf

Мета освітньої програми

1.                   Реалізація  комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

2.                   Утвердження  самоцінність, самобутність, унікальність дошкільного дитинства, визначальними принципами побудови програми на засадах дитиноцентризму,

3.                    Наблизити  зміст навчання, розвитку і виховання дитини до її вікових, сутнісних характеристик, потенційних здатностей і здібностей, з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини.

4.                   Впровадження гуманістичного  навчання і виховання, центрованого на світі дитинства.

5.      Дотримання принципів:

-                      принцип рівності – світ дитинства і світ дорослих є повністю рівноправними частинами людського буття, їхні “переваги” і “недоліки” гармонійно доповнюють один одного; світ дитинства і світ дорослих є рівноправними учасниками спілкування, обміну думками, мовленнєвої взаємодії, з урахуванням пропозицій і думки кожного учасника спілкування;

-          принцип рівності дає змогу кожному партнерові самовиразитись у спілкуванні, забезпечує суб’єкт-суб’єктний

-         принцип взаємодії вихователя і дітей, персоніфіковану відкриту манеру спілкування;

-           принцип співіснування – світ дитинства і світ дорослих мають підтримувати взаємний суверенітет: діти не повинні страждати від дій дорослих, якими б умотивованими вони не були;

-                       принцип свободи – світ дорослих має вилучити всі види контролю над світом дитинства (окрім збереження життя та здоров’я), надати світу дитинства можливість обирати свій шлях;

-           принцип співрозвитку – розвиток світу дитинства є паралельним процесом до розвитку світу дорослих. Мета розвитку людини – гармонізація зовнішнього та внутрішнього “Я”;-  принцип єдності – світ дитинства і дорослих не створюють двох розподілених світів, що мають межі переходу, вони становлять єди-ний світ людей; -  принцип прийняття – кожну людину (дитину) інші повинні при-ймати такою, якою вона є, безвідносно до норм, оцінок дорослості та дитячості (Б. Абраменкова, В. Кудрявцев, Д. Фельдштейн);

-         принцип неперервності, наступності і перспективності дошкільної і початкової ланок освіти, принцип комфортності розвитку дитя-чої особистості.

Завдання програми - сформувати мінімально достатній та необхідний рівень освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечить її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі.

Структура програми - визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Методологічними і теоретичними засадами побудови освітньої програми закладу є виступає компетентнісний підхід у визначенні освітніх і змістових ліній програми. Враховуючи вік дітей дошкільного дитинства, кінцевий результат засвоєння знань, умінь і навичок дітьми з кожної освітньої лінії передбачає сформованість у них відповідних компетенцій (предметно-змістових знань, умінь і навичок). При цьому компетенцію розуміємо як наперед задану вимогу, норму (стандартом БКДО, варіативними і комплексними програмами) до освітньої підготовленості дитини дошкільного віку з кожної освітньої і змістової лінії, сформованість у неї відповідних предметних знань (обізнана, знає, розуміє), умінь і навичок (уміє, виконує). Набуті компетенції є одним зі складників дошкільної зрілості випускника дошкільного навчального закладу. (На відміну від поняття “компетентність”, яка є інтегральною характеристикою, особистісною рисою людини і передбачає наявність не тільки сформованих знань, умінь і навичок, а й результатів неформальної освіти, набутого життєвого досвіду, сформованих ціннісних орієнтацій, настанов, які визначають здатність практично діяти, застосовувати набутий успішний досвід, практично діяти в певній сфері).Програма “Світ дитинства” укладена відповідно до вимог державних стандартів – Базового компонента дошкільної освіти України – за освітніми лініями: “Особистість дитини”, “Дитина в соціумі”, “Дитина у природному довкіллі”, “Дитина у світі культури”, “Гра дитини”, “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”, “Мовлення дитини”.

В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Інваріантна складова

Програми

Автор

Ким, коли затверджені

Комплексні

Світ дитинства : комплексна освітня програма для до-шкільних навчальних закладів /— Тернопіль : Мандрівець, 2015. — 200 с.

Упорядники: О. М. Байєр, Л. В. Батліна, А. М. Богуш, Г. І. Григоренко, З. П. До-рошенко, Р. П. Жадан, Н. В. Погрібняк, О. О. Самсонова, Л. М. Шульга.

За  заг. ред.

Л. В. Батліної.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України  (лист МОН України від 26. 06. 2015 р. No 1/11-8964)

Парціальні освітні програми

«Україна - моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку

Каплуновська О.М.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016  

№2.1/12-Г-85)

«Дитина у світі дорожнього руху» програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху

Тимовський О.

Репік І.

 

 

 

 

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.12.2014

№14.1/12-Г-1856)

Інваріантна складова освітньої програми визначається і складається за освітніми лініями.
Освітні   лінії:

"Особистість дитини”

"Дитина в соціумі”

"Дитина в природному довкіллі”

"Дитина в світі культури"

"Гра дитини”

"Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”

"Мовлення дитини”

Засади змістового наповнення освітньої програми:

Визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;

Збереження дитячої субкультури;

Створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;

Пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;

Повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;

Компетентнісний підхід до розвитку особистості , збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованість бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

Надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості , формування уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними;

Формування цілісної картини світу, основ світогляду

Освітня лінія "Особистість дитини” передбачає:

Формування позитивного образу "Я”,створення бази особистісної культури дитини,її активної життєдіяльності;

Виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь,культурно-гігієнічних,оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності

Освітня лінія "Дитина в соціумі” передбачає:

Формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись в світі людських взаємин, готовності співпереживати і співчувати іншим

Зміст освітньої лінії "Дитина в природному довкіллі” :

Містить доступні дитині уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля

Зміст освітньої лінії "Дитина в світі культури”:

Формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок , самостійності , культури та безпеки праці

Зміст освітньої лінії "Гра дитини”:

Розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності , ініціативності, організованості і ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому

Зміст освітньої лінії "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”:

Передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень , еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об'єктів довколишнього світу;

Спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях

Зміст освітньої лінії "Мовлення дитини”

Засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність:

1.       Інтерований підхід в організації занять

2.       Партерські заняття

3.       Нетрадиційні змагання, конкурси та розваги( биг–блейд, футбол, степ-аеробіка)

4.       Соціальні – проекти: за народними святами, професійними святами тощо.

Впровадження інноваційної діяльності полягає у зміні та розробці освітнього дизайну системи дошкільної освіти занятійно - урочної на відкритий простір для пізнання. Впровадження методу  проектів  який  дає суб’єктам-учасникам освітнього простору  можливість самостійно здобувати знання, набувати практичних навичок, під час виконання практичних завдань, розв’язувати проблеми, що потребувало б інтеграції знань з різних предметних областей. У проектній діяльності виховується «діяч», а не «виконавець», розвиваються вольові якості особистості, формуються навички партнерської взаємодії. Формуються загальні компетенції у дітей Такими як: ініціативність, здатність організувати діяльність (власну або інших людей), уміння адаптуватись у нових нестандартних ситуаціях, готовність критично аналізувати та адекватно оцінювати результати діяльності не лише як значущі для себе, а як такі, що матимуть наслідки для інших. Перелічені вище ознаки загальної компетентності повинні ґрунтуватися не просто на знаннях і вміннях у тій чи іншій галузі, а на ціннісних пріоритетах особистості та особливостях її ментального досвіду.

          Робота педагогів ведеться за інтегрованим плануванням. Результат планування на інтегрованої  основі надає  можливість вивільнити час для того щоб педагог більше уваги приділяв особистісному спілкуванню з суб’єктами освітнього простору протягом дня, тижня, місяця, року, виховує компетентнісну особистість дошкільника.

Планування освітньої діяльності здійснюється за блочно- тематичним принципом, визначається об’єкт для обстеження протягом одного тижня, методи, прийоми ,засоби пізнавальної активності  в різних видах діяльності. Тематичні тижні повторюються в кожної вікової групі за принципом циклічного повторювання  з більшим навантаженням змісту.

Блочно-тематичні тижні на 2019/2020 навчальний рік

Місяць

Тиждень

 Назва тижня

ВЕРЕСЕНЬ

I тиждень

Наш дитячий садок

 

II тиждень

Сім’я

 

III тиждень

Мій рідний край

 

IV тиждень

Життя рослин восени

ЖОВТЕНЬ

I тиждень

Збір врожаю

 

II тиждень

Чим багата моя країна

 

III тиждень

Вітаміни наші друзі

 

IV тиждень

На пташиному подвір’ї

ЛИСТОПАД

I тиждень

Українські митці

 

II тиждень

Пізня осінь вже настала

 

III тиждень

Світ  речей  (одяг, взуття)

 

IV тиждень

Хто і як готується до зими (птахи, дикі тварини)

ГРУДЕНЬ

I тиждень

Вода

 

II тиждень

Страви, посуд

 

III тиждень

Новорічна іграшка, звичайна іграшка

 

IV тиждень

Зимові свята (Різдво, Святий Миколай)

СІЧЕНЬ

I тиждень

Зимові розваги

 

II тиждень

Повітря

 

III тиждень

Чим українська хата багата

 

IV тиждень

Транспорт (Ми подорожуємо)

ЛЮТИЙ

I тиждень

Я морозу не боюсь, я морозу посміхнусь

 

II тиждень

Взуття (чобітки)

 

III тиждень

В гостях у казки (українські казки)

 

IV тиждень

Людина

БЕРЕЗЕНЬ

I тиждень

Найдорожча світі людина 

 

II тиждень

Тарас Григорович Шевченка

 

III тиждень

Весна йде

 

IV тиждень

Дерева

КВІТЕНЬ

I тиждень

Природа космосу

 

II тиждень

Пасхальне яєчко

 

III тиждень

Жити цікаво та  безпезпечно

 

IV тиждень

Транспорт спец призначення

ТРАВЕНЬ

 

 

 

II тиждень

Родинні стосунки

 

III тиждень

«Ой у садочку у гаю»

 

IV тиждень

Комахи

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html).

Система внутрішнього забезпечення якості освіти

Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається в об'єднанні й інтеграції організаційних, методичних, кадрових зусиль і ресурсів ЗДО з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам.

Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямків:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:

-здобувачі освіти та їх батьки;

-педагогічний персонал ДНЗ;

- відділ освіти Вознесенівського району Запорізької  міської ради;

-громадськість.

Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6(7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи відповідно до ;

- відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти;

- ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;

- якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;

- показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ДНЗ №45:

 Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами: «Освітнє середовище», «Педагогічна діяльність», «Здобувачі освіти». «Результати навчання, виховання», «Управління закладом освіти», «Формування іміджу сучасного закладу освіти».

Напрям«Освітнє середовище»відображає забезпечення якісних показників розвитку вихованців закладу, створюються сприятливі умови навчання, виховання та перебування в ясла-садку. Для цього діяльність закладу спрямована на облаштування осередків освітнього середовища, забезпечення ігровим, роздатковим та дидактичним матеріалом.

При оцінюванні якості освітнього процесу можуть використовуватися комплексні технології для обробки результатів моніторингу.

Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео-, аудіо- і магнітні носії інформації, розмножувальна техніка.

Для забезпечення більш широких і різноманітних зв'язків закладу із зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел інформації ДНЗ №45 підключено до швидкісного Інтернету.

 Педагогічна діяльність. У цьому напрямі визначені критерії, оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників ДНЗ №45:

- стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;

- освітній рівень педагогічних працівників;

- результати атестації;

- систематичність підвищення кваліфікації;

- наявність педагогічних звань, почесних нагород;

- наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статтей тощо;

- участь в експериментальній діяльності;

- результати освітньої діяльності;

- оптимальність розподілу педагогічного навантаження;

- показник плинності кадрів.

На 1 вересня 2019 року ДНЗ 45 на 75% укомплектована педагогічними кадрами з відповідною фаховою освітою. Освітній  процес здійснює 8педагогічних працівників  з яких 3 педагога (35% ) мають повну вищу освіту. Серед  вчителів закладу 40% є спеціалістами вищої категорії, 12 % мають педагогічні звання «старший учитель» та  24% - звання «учитель-методист».  

Вдосконалення  професійної підготовки. З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами:

- довгострокове підвищення кваліфікації – курси;

- короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада закладу. Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація. Атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Всі педагоги пройшли чергову атестацію.: спеціалістів – 3 особи, спеціалісти 2 категорії – 1 особа, спеціаліст 1 категорії – 1 особа.

Здобувачі освіти. Результати навчання, виховання» здійснюється шляхом моніторингу і узагальнення його результатів за освітніми лініямиБазового компоненту дошкільної освіти. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти, здійснюючи моніторингові дослідження щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників, використовують підготовлений інструментарій (анкети, кваліметричні моделі, діагностичні карти), оцінюють результативність освітнього процесу та виявляють фактори, що впливають на його ефективність. Результат моніторингу узагальнюється педагогічними працівниками в текстовом, табличному та графічному вигляді. Саме освітній моніторинг допомагає відстежити динаміку змін в освітній системі, спрямувати її розвиток на запланований результат.

Показниками ефективності освітнього процесу якості надання освітніх послуг :

- % здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності;

- позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної програми;

- відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти;

- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи визначається за

·         Показниками розвитку компетенці за освітніми лініями,

·         Показниками засвоєння змісту,

визначеними у комплексній освітній програмі «СВІТ ДИТИНСТВА» для дошкільних навчальних закладів. (Науковий керівник акад. А. М. Богуш , рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 26. 06. 2015 No 1/11-8964)

https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/7svit-ditinstva-bogush.pdf

Управління закладом освіти забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Критеріями ефективності управлінської діяльності є:

- наявністьнормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього процесу (модель випускника, програма розвитку і т.д.);

- оптимальність та дієвість управлінських рішень;

- керованість процесу управліннязабезпеченням функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявністьпідрозділу або посадової особи, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);

- формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової)

- підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти;

- наявність таефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.

Формування іміджу сучасного закладу освіти. Цей напрям в ДНЗ 45 здійснюється шляхом оприлюднення інформації про якість освітнього процесу, освітньої діяльності на сайті закладу:

ü     статут закладу освіти;

ü     структура та органи управління закладу освіти;

ü     ·кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

ü     освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

ü     .мова (мови) освітнього процесу;

ü     ·результати моніторингу якості освіти;

ü     ·річний звіт про діяльність закладу освіти;

ü     ·правила прийому до закладу освіти;

ü     ·умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

ü     інша інформація,що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Публічна інформація про розвиток закладу забезпечується шляхом проведення щорічного звіту на нараді при завідувачі та загальних батьківських зборах.