МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ

Мова освітнього процесу в  ДНЗ (ясла-садок) №45  «Ліхтарик»– українська. Адміністрація закладу дошкільної освіти забезпечує:

1.Ознайомлення новоприбулих педагогічних працівників з нормативно-правовими та розпорядчими документами з питань розвитку та впровадження державної мови.

2. Ведення всієї номенклатури справ у ДНЗ українською мовою. 

 

Відповідно до  Закону  України   «Про освіту» (Документ 2145-VIIIчинний, поточна редакція — Редакція від 02.04.2020, підстава - 540-IX)

Стаття 7. Мова освіти 1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.

Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідного корінного народу України поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується право на вивчення мови відповідних корінного народу чи національної меншини в комунальних закладах загальної середньої освіти або через національні культурні товариства.

Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови.

2. Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.

3. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.

4. У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

5. За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни.

6. Держава сприяє створенню та функціонуванню за кордоном закладів освіти, у яких навчання здійснюється українською мовою або вивчається українська мова.

7. Особливості використання мов в окремих видах та на окремих рівнях освіти визначаються спеціальними законами.

 

 

В нашому дитячому навчальному закладі працюють додаткові  гуртки для дітлахів на безоплатної  основі:

 

В нашому дитячому навчальному закладі працюють додаткові  гуртки для дітлахів на безоплатної  основі:

1.«Про себе треба знати, про себе треба дбати », керівник Т.В.Токарева, середній вік.

Гурток працює за програмою: Лохвицька Л. В.           

 Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей

дошкільного віку “Про себе треба знати, про себе треба дбатРецензенти:

 

Г. В. Бєлєнька – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафед-

ри дошкільної освіти, заступник директора з наукової роботи Педагогічного

 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

 

Л. О. Калмикова – доктор психологічних наук, професор кафедри пе-

дагогіки і методики дошкільної освіти ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький

 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”;

 

О. І. Курок – доктор історичних наук, кандидат педагогічних наук, рек-

тор, завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського

 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

 

Л. М. Томенко – завідувач дошкільного навчального закладу No 10 “Лю-

бавонька” м. Переяслав-Хмельницький (“Опорного закладу” Київської об-

ласті), заслужений працівник освіти Українии” /

Л. В. Лохвицька. — Тернопіль : Мандрівець, 2014. — 120 с..

 

2. “Радість творчості” керівник Папенко Д.С., старша група

Гурток працює за програмою п рограмою  художньо-естетичного розвитку дітей раннього

та дошкільного віку “Радість творчості” / Р. М. Борщ,

Д. В. Самойлик. — Тернопіль: Мандрівець, 2013. — 72 с.

Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах

комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради

з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 

(лист ІІТЗО від 25. 05. 2012 р. No Г-106)

 

Рецензенти:

 

О. П. Долинна – завідувач сектору науково-методичного забезпе-

чення змісту дошкільної освіти Інституту інноваційних технологій і

 

змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

Т. М. Падалка – вихователь-методист дошкільного навчального

закладу No 679 м. Київ;

 

А. С. Шевчук – доцент кафедри теорії та методики музичної осві-

ти Інституту мистецтв Київського університету ім. Бориса Грінчен-

ка, кандидат педагогічних наук.

 

Автори:

Р. М. Борщ – виконавчий директор освітнього проекту “Життя

в долонях”;

Д. В. Самойлик – методист центру раннього розвитку “Перша

Дитяча Академія”.