Звіт про діяльність закладу за 2019  -2020н.р. 

Дошкільний навчальний заклад розраховано на 75 місць, в тому числі для дітей віком від двох  років до шести років. У своєму складі ДНЗ має 4 вікових групи. На кінець навчального року мережа склала 95 дітей, в тому рахунку  дітей раннього віку - 21.

Аналіз забезпечення педагогічними кадрами

       Заклад знаходиться на етапі формування колективу, спричиненого переходом закладу до іншої форми власності : з акціонерної \ колективної до комунальної та зміною керівника закладу. В закладі працює 24 особи. Молодший обслуговуючий персонал – 18 осіб, які в посному обсязі забезпечують функціонування закладу , педагогічний персонал – 9 осіб. 

Педагогічний колектив складається з 9 педагогів, в тому рахунку директор, вихователь-методист,  інструктор з фізкультури.  Кількість педагогічних працівників  з повною вищою освітою – 7 осіб, базовою – 1. Є вакансії посад педпрацівників в кількості 2 одиниці (1 вихователь, 1 музичний керівник), що складає 12 % від потреби в педагогічних кадрах відповідно до штатного розпису.

Адміністрацією закладу  були створені  умови для стимулювання цілеспрямованого неперервного підвищення професійного рівня педагогічних працівників, успішного підвищення професійної майстерності педагогів, видано відповідні накази щодо визначення тем із самоосвіти. В 2019-2020 н. р. пройшли атестацію 4 особи, підтвердили свій кваліфікаційний рівень.

         Своєчасно було  видано накази, розроблені та затверджені заходи з підготовки та проведення атестації. Основними завданнями, які вирішувалися в ході атестації були: визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого та стажу педагогічної роботи встановлюється кваліфікаційна категорія, тарифний розряд оплати. Атестація педагогічних працівників проводиться згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі розпорядження ТВО Вознесенівського району. Порушень графіків проходження атестації немає.

Аналіз  рівня освіти педагогічних працівників за статистичними підрахунками відповідає нормі

 повна вища педагогічна освіта – 6( 80%)

базова вища педагогічна освіта – 1 (20%)

Аналіз рівня кваліфікації педагогічних працівників за статистичними підрахунками: 

І категорія – 1 (14 %)

ІІ категорія – 3 (32 %)

спеціаліст – 1 (41 %)

            Присвоєно   11 тарифікаційний розряд  -1 педагогу.

            Рівень  кваліфікації педагогічних працівників закладу дошкільної освіти дозволив протягом року виконати  річні  завдання, функціонувати закладу дошкільної освіти та покращити якість дошкільної світи шляхом перерозподілу навантаження та впровадження суміщення за посадою.

РОБОТА З КАДРАМИ.

  Аналіз роботи з кадрами.   Методична робота з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний характер, сприяли накопиченню знань педагогів, підвищенню компетентності. Але робота, яка була запланована в річному плані на 2019-2020н.р.  виконана не в повному обсязі, на 70%. Це було зумовлено роботою в умовах карантину з COVID-19. Педагоги закладу працювали дистанційно. Зв’язок з педагогами підтримувався в он-лайн режимі. Слід зазначити, відбувались труднощі пов’язані з Інтернет конектом, технічними можливостями та віковими особливостями.  Зміст і форми  методичної роботи в закладі будуються на самоосвітніх засадах, що дає позитивні зміни.  Але вважаємо, що на період 2020-2021 н.р. слід ще  зменшити навантаження на педагогічні кадри але таким чином щоб  враховувалися можливості кожного педагога щодо задоволення їх освітніх потреб.

       Перед педагогами закладу була  поставлена  мета опрацювати методичне забезпечення для комплексної програми «Світ дитинства» яка відповідає вимогам Базового компоненту дошкільної освіти. Педагогами протягом цього року було апробовано та внесені корективи у перспективний циклічний план роботи; поповнення в банк наочних, демонстраційних, електронних матеріалів, дидактичних ігор, посібників; розроблено  орієнтовні конспекти занять, сценаріїв вечорів розваг. Під час створення методичного забезпечення  до комплексної програми «Світ дитинства» вихователі мали змогу  самостійно закріпити отриману інформацію, дійшли до висновку щодо активізації просвітницької роботи серед батьків своїх вихованців. Здійснили теоретичний аналіз наукових підходів до організації  освітнього процесу.  Все це сприяло гармонійному розвитку дошкільника -  значимої якості особистості. Результати роботи мають позитивну динаміку що підтверджує ефективність проведеної роботи,  про це  свідчить і достатній   рівень розвитку компетенцій дітей дошкільного віку.  Це відзначають батьки вихованців.

Отже слід відмітити що за цей час  педагоги збільшили свій рівень інформаційної компетентності,  володіння інтернет ресурсами  що було однієї з річних задач. Було створено календарне планування  за темами: Наш дитячий садок, Сім’я, Мій рідний край, Дарунки осені з городу, Вітаміни наші друзі, Фрукти та овочі, Збирання врожаю. Овочі, На пташиному подвір’ї, Я морозу не боюсь, я морозу посміхнусь, Взуття (чобітки), В гостях у казки (українські казки), Зимові свята (Різдво, Новий Рік, Святий Миколай) , Новорічна іграшка, звичайна іграшка: Повітря, транспорт, Українська хата / Чим хата багата, «Вода», Страви, посуд. До цих тем підібрані заняття, дидактичні, рухливі, сюжетно – рольові ігри, художні твори, бесіди, спостереження. Це дає педагогам вивільнити час для більш тісного  спілкування з дітьми. Але слід зазначити що цей матеріал треба удосконалювати. Більшість педагогів ЗДО прагнули до побудови педагогічного процесу на засадах суб’єкт - суб’єктного спілкування (співпраця, робота в групах, в парах). Працюючи з дітьми вихователі намагалися керуватися насамперед їхніми інтересами, потребами, нахилами, врахувати особливості й індивідуальний темп розвитку кожної дитини. Більшість педагогів ЗДО прагнули до побудови педагогічного процесу на засадах суб’єкт - суб’єктного спілкування (співпраця, робота в групах, в парах). Працюючи з дітьми вихователі намагалися керуватися насамперед їхніми інтересами, потребами, нахилами, врахувати особливості й індивідуальний темп розвитку кожної дитини. Оцінюючи якість педагогічної праці у 2019-2020 навчальному році враховували перш за все вихованість дітей, їх комунікабельність, загальний розвиток, вміння застосувати набуті знання на практиці, емоційний фон в групі.

  Аналіз володіння педагогами  засобами ІКТ свідчить що рівень становить:

добре   -   7  (70%)

відчуваються труднощі  – 1(10%). Робота під час карантину дала змогу вихователям підвищити свій рівень володіння ІКТ засобами. Створено  навчальне інтернет-середовище для педагогів, дітей, батьків: сайти для батьків для організації дистанційного навчання в системі модерування дій батьків в освіті дітей і забезпеченні виконання завдань перспективно-тематичного плану

 

ПІБ вихователя

Група

Робота на сайті з освітнім ресурсом для дітей та батьків

 

Зливко Т.А.

«Сонечко»

http://sites.google.com/view/gevttv45/

Гончарова О.В.

Токарева Т.В.

«Бджілка»

http://sites.google.com/view/kapitoshki/

 

Папенко Д.С.

«Капітошка»

https://sites.google.com/view/tayanaryabchenko/

Але спостерігаються  процеси пов’язані з професійним вигоранням. Педагоги пасивно обмінювалися досвідом своєї роботи, важко включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОГСТІ  ОСВІТНЬО  ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

             Спеціально організована діяльність  була спрямована   на можливість  дошкільникам   самостійно здобувати знання, набувати практичних навичок, під час виконання практичних завдань, розв’язувати проблеми, що потребує   інтеграції знань з різних предметних областей,  формування ініціативності, здатності організувати діяльність (власну або інших людей), уміння адаптуватись у нових нестандартних ситуаціях, готовність критично аналізувати та адекватно оцінювати результати діяльності не лише як значущі для себе, а як такі, що матимуть наслідки для інших. Перелічені вище ознаки загальної компетентності  ґрунтуються   на знаннях і вміннях у тій чи іншій галузі, ціннісних пріоритетах особистості та особливостях її ментального досвіду.

        Результати спостережень були наголошені на нарадах при завідувачеві, педагогічній раді закладу.

Освітній  процес в ЗДО будувався за Базовим компонентом дошкільної освіти  та змістовно визначався програмою «Світ дитинства». Компетенції були сформовані у всіх дітей закладу.

          Робота педагогів ведеться за інтегрованим плануванням. Результат планування на інтегрованої  основі надав  педагогам закладу можливість вивільнити час для того щоб педагог більше уваги приділяв особистісному спілкуванню з суб’єктами освітнього простору протягом дня, тижня, місяця, року, виховує компетентнісну особистість дошкільника. Результати спостережень та відгуки  батьків свідчать, що  діти  активно вступають у контакт з однолітками та дорослими; беруть  участь в іграх, виявляють інтерес до  оточуючого світу, відчувають себе більш розкуто. Враховуючи досягнення і перспективи розвитку, нормативно-правові акти МОН освіти і науки  України та з метою усунення недоліків і забезпечення більш високої якості дошкільної освіти, ефективного педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, педагогічний колектив  разом з батьками та громадськістю  визначає  новий навчальний рік  наступні річні завдання. Слід зазначити що компетентність вихованців на досить достатньому рівні.

 

ранній вік

молодший вік

середній вік

старший вік

Освітня лінія «Особистість дитини»

70%

92%

82%

86%

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

78%

75%

96%

86%

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»

87%

94%

97%

96%

Освітня лінія « Дитина у світі культури»

67%

87%

85%

83%

Освітня лінія «Гра дитини»

 

56%

78%

86%

Освітня лінія «Дитина в сенсорно пізнавальному просторі»

63%

68%

91%

94%

Освітня лінія «Мовлення дитини

57%

63%

80%

89%

                    Під час роботи в умовах пандемії педагоги  на сайтах викладали заняття, які відповідали перспективному та календарному плануванню, були адаптовані для опрацювання батьками. Заняття будувались на ігрових засадах. Це дало змогу отримати досить задовільні результати. Це підтверджує і  зворотній зв’язок з батьками. Через смс-повідомлення та через групи в Вайбері отримані фото з матеріалами виконаних завдань( вихователі: Папенко Д.С., Зливко Т.А., Гончарова О.В., Токарева Т.В.)  В 2019-2020 н.р.  педагогам слід і надалі створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості. При цьому система професійних умінь педагога повинна забезпечувати реальне та успішне входження дитини в складну життєву дійсність, створювати лагідний режим цього входження. При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми концептуальним напрямом в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційований підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя. Але протягом 2019-2020 н.р.  спостерігалась тенденція   що в закладі з’являються діти яким потрібна допомога вузьких спеціалістів.  Тому ми активно працювали з інклюзивно- ресурсним центром.   2 дитини переведено до спеціалізованого закладу, 1 дитині  надано допомогу логопеда, з однією дитиною працює спеціаліст за окремою програмою,   1 дитина відвідує заняття а реабілітаційному центрі з психологом та логопедом.

Програмове та методичне забезпечення освітнього процесу в ДНЗ.

        Плануючи роботу на новий 2020-2021 навчальний рік,   адміністрація  закладу  дошкільної освіти буде спиратися на діючи  законодавчо-нормативні документи, що визначають мету, завдання, зміст дошкільної освіти і регулюють діяльність дошкільних навчальних закладів :  trttps:/gop'gl/17Y

                                                                                

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ  ВЗАЄМОДІЇ З СІМ’ЄЮ  ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

 Аналізуючи річне завдання про реалізацію  розділу VII п.52 Закону «Про Освіту» щодо партнерські взаємовідносин треба сказати що воно виконано на 70відсотків.  

Взаємодії педагогів з родинами проводились  через різні форми роботи, а саме: консульт пункт для батьків де надавались рекомендації, Дні відчинених  дверей, було організовано перегляд різних форм роботи з дітьми за різними темами. Згідно до річного плану ДНЗ  протягом навчального року проводились конкурси, конкурс-огляд, випускався фотожурнал, що було виконано в повному обсязі.  Під час роботи на дистанціюванні,   через сайти педагогі підтримували зв’язок з батьками.

         Слід зазначити таку роботу, як соціальна взаємодія закладу  з іншими установами, як окрема форма роботи.  На базі закладу відбувалися   заходи за участю батьків,  на які запрошувався депутатський корпус.  Вихованці виїжджали з вітаннями до ТВО Вознесенівського району, Центру здоров`я та репродукції сім`ї. Батьки  брали участь в цих заходах із задоволенням, ці заходи дали  можливість  батькам побачити дошкільну освіту як цілісний процес, спрямований на: забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду. Також батьки бачили труднощі з якими стискається колектив під час підготовці цих заходів.

          Протягом  2019-2020 н.р. продовжував роботу web-сайт закладу  на якому розміщувались матеріали відповідно змісту роботи є можливість ознайомитись з кошторисом ДНЗ. Електрона адреса (dnz45.lihtarik@gmail.com), була оприлюднена серед батьків та колективу  закладу.

           Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів стало створення у  закладі дошкільної освіти доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти. Слід  звернути увагу на зростаюче зацікавлення батьків життям дітей в ДНЗ та пропозиції щодо благоустрою закладу.

         Але у зв’язку з тим що спостерігається гомогенна ситуація  серед дітей, які відвідують заклад дошкільної освіти, є недоліки в роботі щодо наступності між дошкільною та початковою ланками освіти. Ця робота була епізодичною, але   батькам пропонували  ознайомитися  з умовами прийому дітей до шкіл № 58,20: їх запрошували на батьківські збори, організаційні заходи.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ МЕДИКО – ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ

У відповідності до наказу МОЗ України і МОН України «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» № 432/496 від 30.08.05 р. зміст роботи з організації і проведення медичних оглядів, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів передбачений розділом IX «План роботи медичних працівників» Річного плану роботи. План роботи медичної служби на 2019-2020 н.р. укладений відповідно до річного плану роботи закладу, виконаний в повному обсязі.

Медичне обслуговування в ДНЗ включало проведення обов’язкових медичних оглядів.  Нова медична реформа покладає  на заклад, в разі потреби, організацію невідкладної швидкої індивідуальної профілактичної допомоги і організація госпіталізації у разі наявності показань. Проведення профілактичних щеплень проводилось згідно з календарем щеплень та згідно з наказом МЗУ від 31.01.2000р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні», де затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення профілактичних щеплень тощо.

Отже  у  2019-2020  навчальному році відбувалось  планування та реалізація завдань щодо:

-          роботи з дітьми з порушенням опорно – рухового апарату;

-          створення умов щодо збереження та зміцнення здоров’я кожної дитини відповідно до її показників.

Медичною сестрою, старшою належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план щеплень, здійснювався щомісячний, щоквартальний, щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу складався лист здоров’я. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування. Своєчасно здійснювався контроль: за динамікою розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри  вимірювались в садових групах ДНЗ – щоквартально, в групах раннього віку  – щомісячно, проводилось визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз та коросту.

 Особиста гігієна персоналу не порушувалась.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ  АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

 Річне завдання 2019-2020 р про реалізацію розділу VII п.52 Закону «Про Освіту» щодо партнерських взаємовідносин виконано на 50 

Батьки приймали активну участь в придбанні лако-красочних матеріалів, за допомогою депутатського корпусу, а саме депутата Запорізької міської ради Воронцова О.В. було придбано оснащення обладнання на харчоблок згідно Закону про систему ХААСП.                                                                                               Стан матеріально-технічної  бази закладу дошкільної освіти у задовільному стані,   забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем, що знаходиться у прийнятному робочому стані. Але будівля досить стара та потребує постійно потребує фінансових вкладень, проте у 2019- 2020 н.р. було зроблено:

ремонт (косметичний) групової ячейки для дітей третього року життя, придбання сучасних меблів (24 000 грн.);

придбано  мультимедійний проектор  – 4 500 грн.

 придбано портативний сенсорний проектор – 3 000 грн.

відремонтовано санвузол в одній груповій ячейці ( встановлено сучасні сантехнічні вузли – пісуари, дитячі унітази)-  23000грв.

відремонтовано водяний вузол з оновленням лічильників води  - 15000грв. 

придбано обладнання на харчоблок ( міксер, м’ясорубка, каструлі, стелажі , контейнери, дошки, відра, баки для відходів) – 15000грв,

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти»,  які визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в закладі. 

            Упродовж року систематично проводились санітарні дні по облаштуванню території закладу, де батьки також надавали свою допомогу. Санітарний стан приміщень ДНЗ має задовільний стан. Ігрові майданчики та територія, що прилягає до них, утрируются в чистоті і порядку.

            Але причинами, що ускладнюють функціонування закладу освіти, є економічні чинники що не дають змоги на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити розвивальне середовище. Отже, одним з  напрямів у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення  залишиться робота з організації партнерських взаємовідносин суб’єктів освітнього процесу освітньої діяльності залишаються

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. Протягом  2019-2020 р. відбувалась нестача кадрів, тому спостерігалась  тенденція щодо перерозподілу  обов’язків між персоналом закладу, які були  пов'язані зі суміщенням професій. Отже  було д  зроблени зміни в  посадових та робочих інструкціях    які передбачали перерозподіл обов’язків між працівниками закладу на випадки пов’язані з кадровими змінами та виробничою необхідністю у зв'язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці. Все це було зроблено згідно з чинним законодавством.

          Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в ДНЗ № 45 на 2019-2020 навчальний рік буде визначатись:

-          Світ дитинства, комплексна освітня програма для дошкільних закладів/упоряд.: О.М.Байєр, Л.В.Батліна,А.М. Богуш та інш. ; наук.керівник акад. А.М.Богуш; за заг. Ред.Л.В.Батліної.-Тернопіль: Мандрівець, 2016.

Розділ ІІ. Завдання на новий навчальний рік

Отже виконання річних завдань 2019 – 2020 нр виконано на 70%у зв’язку з введенням карантину по короновірусної інфекції:

 

Навчальний рік

 

 

2019-2020

1. Продовжувати розвиток загальнокультурної компетентності дитини дошкільного віку за  проектом «Туристичне Запоріжжя для дошкільників»: впроваджуванням екскурсій як форми організації занять з розділу програми «Світ дитинства» за освітньою лінією «Дитина в соціумі» (3р.)

 

2. Удосконалювати роботу щодо організації самоосвітньої діяльності  педагогів  в напрямку дидактичної забезпеченості плану освітньої роботи з дошкільниками на інтегрованої основі

3. Реалізовувати розділ VII п.52 Закону «Про Освіту» щодо партнерськиї взаємовідносин.

 

  4.Впроваджувати систему НАССР в роботу ДНЗ.

 

           

 

потребує подовження роботи та доопрацювання до чинних вимог. Виходячи з аналізу річного плану за 2019-2020 н.р. слід зазначити що пріоритетним завданням залишається  питання якості дошкільної освіти. Колектив ДНЗ № 45 на 2020-2021 н.р.  продовжує працювати над проблемою створення сприятливих умов для повноцінного проживання дитиною дошкільного  дитинства, формування основ базової культури особистості, всебічного розвитку психічних, фізичних якостей у відповідності до віку і індивідуальних особливостей, підготовки до життя у сучасному суспільстві, забезпечення якісної освіти кожній дитини через оновлення освітнього процесу, який надають їй свободу діяльності та можливість набуття знань і вирішувати пріоритетні завдання але  новими шляхами:

1.      Формування екологічної культури дітей дошкільного віку шляхом соціальних проектів, впровадження медіа освітнього компоненту.

           2. Організація партнерських взаємовідносин суб’єктів освітнього процесу.

 

           3.  Впроваджувати систему НАССР в роботу ДНЗ              

Звіт про діяльність закладу за 2019 р

Аналіз освітньої і методичної роботи закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №45 «Ліхтарик» Запорізької міської ради Запорізької області за 2018-2019 навчальний рік

Пояснювальна записка

Повна назва дошкільного навчального закладу

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№ 45 «Ліхтарик» комунальної форми власності  

Адреса закладу

69014м.Запоріжжя, вул. Дивногорська буд.6

Телефон

223-25-97

Прізвище, ім’я та по батькові директора закладу

Дорошенко Зеля Павлівна

Освіта завідувача (повна назва навчального закладу, спеціальність за дипломом, рік закінчення ВНЗ

Вища - БГПІ ім. П.Д. Осипенко, спеціальність – педагогіка і психологія (дошкільна);1987р.

Магістратура - КПУ м. Запоріжжя, спеціальність – управління закладом освіти, викладач,  2007р.

Мова навчання

Українська

Перелік навчальних програм

- «Світ дитинства», комплексна освітня програма для дошкільних закладів/упоряд.: О.М.Байєр, Л.В.Батліна, А.М. Богуш та інш. ; наук.керівник акад. А.М.Богуш; за заг. Ред.Л.В.Батліної.-Тернопіль: Мандрівець, 2016.

Характеристика мережі:

-          групи з 12-ти годинним перебуванням дітей;

 

4 (в тому числі 1 група раннього віку)

Режим роботи закладу

з 6.30 до 18.30

Кількість штатних одиниць

30

Кількість дітей

98

Дошкільний навчальний заклад розраховано на 75 місць, в тому числі для дітей віком від двох  років до шести років. У своєму складі ЗДО має 4 вікових групи. На кінець навчального року мережа склала 96 дітей, в тому рахунку  дітей раннього віку - 21.

Аналіз забезпечення педагогічними кадрами

        Педагогічний колектив складається з 9 педагогів, в тому рахунку директор, вихователь-методист,  музичний керівник, інструктор з фізкультури.  Кількість педагогічних працівників  з повною вищою освітою – 7 осіб, базовою – 2. Є вакансії посад педпрацівників в кількості 2, що складає 8 % від потреби в педагогічних кадрах відповідно до штатного розпису.
         Адміністрацією закладу  були створені  умови для стимулювання цілеспрямованого неперервного підвищення професійного рівня педагогічних працівників, успішного підвищення професійної майстерності педагогів, видано відповідні накази щодо визначення тем із самоосвіти.  

Своєчасно було  видано накази, розроблені та затверджені заходи з підготовки та проведення атестації. Основними завданнями, які вирішувалися в ході атестації були: визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого та стажу педагогічної роботи встановлюється кваліфікаційна категорія, тарифний розряд оплати. Атестація педагогічних працівників проводиться згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі розпорядження ТВО Вознесенівського району. Порушень графіків проходження атестації немає.

Аналіз  рівня освіти педагогічних працівників за статистичними підрахунками відповідає нормі

 повна вища педагогічна освіта – 8( 80%)

базова вища педагогічна освіта – 2 (20%)

Аналіз рівня кваліфікації педагогічних працівників за статистичними підрахунками:

І категорія – 2(20 %)

ІІ категорія – 2 (20 %)

спеціаліст – 5(50 %)

присвоєно тарифікаційний розряд  -1(10%)

            Отже, рівень кваліфікації педагогічних працівників закладу дошкільної освіти дозволяє ставити річні  завдання які дозволять функціонувати закладу дошкільної освіти та покращити якість дошкільної ланки освіти.

 РОБОТА З КАДРАМИ.

  Аналіз роботи з кадрами.   Методична робота з педагогічними кадрами у 2018-2019 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний характер, сприяли накопиченню знань педагогів, підвищенню компетентності. Але робота, яка була запланована в річному плані на 2018-2019н.р.  виконана не в повному обсязі, на 90%. Це було зумовлено високою щільністю плану збільшеними заходами методичної служби, які були заплановані та недостатнім рівнем особистої участі педагогів у проведенні певних заходів. Зміст і форми  методичної роботи в закладі будуються на самоосвітніх засадах, що дає позитивні зміни.  Але вважаємо, що на період 2019-2020 н.р. слід ще  зменшити навантаження на педагогічні кадри але таким чином щоб  враховувалися можливості кожного педагога щодо задоволення їх освітніх потреб.

       Перед педагогами закладу була  поставлена  мета опрацювати методичне забезпечення для комплексної програми «Світ дитинства» яка відповідає вимогам Базового компоненту дошкільної освіти. Педагогами протягом цього року було опробовано та внесені корективи у перспективний циклічний план роботи; поповнення в банк наочних, демонстраційних, електронних матеріалів, дидактичних ігор, посібників; розроблено  орієнтовні конспекти занять, сценаріїв вечорів розваг. Під час створення методичного забезпечення  до комплексної програми «Світ дитинства» вихователі мали змогу  самостійно закріпити отриману інформацію, дійшли до висновку щодо активізації просвітницької роботи серед батьків своїх вихованців. Здійснили теоретичний аналіз наукових підходів до організації  освітнього процесу.  Все це сприяло гармонійному розвитку дошкільника -  значимої якості особистості. Результати роботи мають позитивну динаміку що підтверджує ефективність проведеної роботи,  про це  свідчить і достатній   рівень розвитку компетенцій дітей дошкільного віку.  Це відзначають батьки вихованців.

Отже слід відмітити що за цей час  педагоги збільшили свій рівень інформаційної компетентності,  володіння інтернет ресурсами що було однієї з річних задач. Було створено календарне планування  за темами: Наш дитячий садок , Сім’я, Мій рідний край, Дарунки осені з городу, Вітаміни наші друзі, Фрукти та овочі, Збирання врожаю. Овощи, На пташиному подвір’ї, Я морозу не боюсь, я морозу посміхнусь, Взуття (чобітки), В гостях у казки (українські казки), Зимові свята (Різдво, Новий Рік, Святий Миколай) , Новорічна іграшка, звичайна іграшка: Повітря, транспорт, Українська хата / Чим хата багата, «Вода», Страви, посуд. До цих тем підібрані заняття, дидактичні, рухливі, сюжетно – рольові ігри, художні твори, бесіди, спостереження. Це дає педагогам вивільнити час для більш тісного  спілкування з дітьми. Але слід зазначити що цей матеріал треба удосконалювати. Більшість педагогів ЗДО прагнули до побудови педагогічного процесу на засадах суб’єкт - суб’єктного спілкування (співпраця, робота в групах, в парах). Працюючи з дітьми вихователі намагалися керуватися насамперед їхніми інтересами, потребами, нахилами, врахувати особливості й індивідуальний темп розвитку кожної дитини. Більшість педагогів ЗДО прагнули до побудови педагогічного процесу на засадах суб’єкт - суб’єктного спілкування (співпраця, робота в групах, в парах). Працюючи з дітьми вихователі намагалися керуватися насамперед їхніми інтересами, потребами, нахилами, врахувати особливості й індивідуальний темп розвитку кожної дитини. Оцінюючи якість педагогічної праці у 2018-2019 навчальному році враховували перш за все вихованість дітей, їх комунікабельність, загальний розвиток, вміння застосувати набуті знання на практиці, емоційний фон в групі.

  Аналіз володіння педагогами  засобами ІКТ свідчить що рівень становить:

добре   -   7  (70%)

задовільно - 2 педагога (20%)

відчуваються труднощі  – 1(10%).

             Щоб задовільнити потреби педагогічних працівників у  підвищені науково-теоретичного рівня знань, підвищення кваліфікації, професійної майстерності, вирішуванню актуальних  питань  навчально-виховного характеру, сприяючи розвитку творчої думки педагогічного колективу на засіданнях педагогічної ради обговорювались:

         пріоритетні завдання педагогічного колективу на 2019-2020 навчальний рік:

         Про формування почуття національної свідомості та любові до рідного краю;

         Про аналіз стану роботи з народознавства; 

Але спостерігаються  процеси пов’язані з професійним вигоранням. Педагоги пасивно обмінювалися досвідом своєї роботи, важко включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОГСТІ  ОСВІТНЬО  ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

             Спеціально організована діяльність  була спрямована   на можливість  дошкільникам   самостійно здобувати знання, набувати практичних навичок, під час виконання практичних завдань, розв’язувати проблеми, що потребує   інтеграції знань з різних предметних областей,  формування ініціативності, здатності організувати діяльність (власну або інших людей), уміння адаптуватись у нових нестандартних ситуаціях, готовність критично аналізувати та адекватно оцінювати результати діяльності не лише як значущі для себе, а як такі, що матимуть наслідки для інших. Перелічені вище ознаки загальної компетентності  ґрунтуються   на знаннях і вміннях у тій чи іншій галузі, ціннісних пріоритетах особистості та особливостях її ментального досвіду.

Результати спостережень були наголошені на нарадах при завідувачеві, педагогічній раді закладу.

Освітній  процес в ЗДО будувався за Базовим компонентом дошкільної освіти  та змістовно визначався програмою «Світ дитинства». Компетенції були сформовані у всіх дітей закладу.

          Робота педагогів ведеться за інтегрованим плануванням. Результат планування на інтегрованої  основі надав  педагогам закладу можливість вивільнити час для того щоб педагог більше уваги приділяв особистісному спілкуванню з суб’єктами освітнього простору протягом дня, тижня, місяця, року, виховує компетентнісну особистість дошкільника. Треба зазначити що відкритий освітній простір насамперед надає змогу вихователю розвивати свою педагогічну компетентність, світогляд. Результати спостережень та відгуки  батьків свідчать, що  діти  активно вступають у контакт з однолітками та дорослими; беруть  участь в іграх, виявляють інтерес до  оточуючого світу, відчувають себе більш розкуто. Враховуючи досягнення і перспективи розвитку, нормативно-правові акти МОН освіти і науки  України та з метою усунення недоліків і забезпечення більш високої якості дошкільної освіти, ефективного педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, педагогічний колектив  разом з батьками та громадськістю  визначає  новий навчальний рік  наступні річні завдання. Слід зазначити що компетентність вихованців на досить достатньому рівні.

 

ранній вік

молодший вік

середній вік

старший вік

Освітня лінія «Особистість дитини»

70%

92%

82%

86%

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

78%

75%

96%

86%

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»

87%

94%

97%

96%

Освітня лінія « Дитина у світі культури»

67%

87%

85%

83%

Освітня лінія «Гра дитини»

 

56%

78%

86%

Освітня лінія «Дитина в сенсорно пізнавальному просторі»

63%

68%

91%

94%

Освітня лінія «Мовлення дитини

57%

63%

80%

89%

 В 2019-2020 н.р.  педагогам слід і надалі створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості. При цьому система професійних умінь педагога повинна забезпечувати реальне та успішне входження дитини в складну життєву дійсність, створювати лагідний режим цього входження. При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми концептуальним напрямом в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційований підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя. Але протягом 2018-2019 н.р.  спостерігалась тенденція   що в закладі з’являються діти яким потрібна допомога вузьких спеціалістів.  Тому ми активно працюємо з інклюзивно- ресурсним центром.   2 дитини переведено до спеціалізованого закладу, 1 дитині  надано допомогу логопеда, з однією дитиною працює спеціаліст за окремою програмою,   1 дитина відвідує заняття а реабілітаційному центрі з психологом та логопедом.                                                                                

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ  ВЗАЄМОДІЇ З СІМ’ЄЮ  ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

 Взаємодії педагогів з родинами проводились  через різні форми роботи, а саме: консульт пункт для батьків де надавались рекомендації, Дні відчинених  дверей, було організовано перегляд різних форм роботи з дітьми за різними темами. Згідно до річного плану ДНЗ  протягом навчального року проводились конкурси, конкурс-огляд, випускався фотожурнал, що було виконано в повному обсязі. Слід зазначити таку роботу, як соціальна взаємодія закладу  з іншими установами, як окрема форма роботи.  На базі закладу відбувалися   заходи за участю батьків,  на які запрошувався депутатський корпус.  Вихованці виїжджали з вітаннями до ТВО Вознесенівського району, Центру здоров`я та репродукції сім`ї. Батьки  брали участь в цих заходах із задоволенням, ці заходи дали  можливість  батькам побачити дошкільну освіту як цілісний процес, спрямований на: забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду. Також батьки бачили труднощі з якими стискається колектив під час підготовці цих заходів.

          Протягом  2018-2019 н.р. продовжував роботу web-сайт закладу  на якому розміщувались матеріали відповідно змісту роботи є можливість ознайомитись з кошторисом ЗДО. Електрона адреса (dnz45.lihtarik@gmail.com), була оприлюднена серед батьків та колективу  закладу.

           Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів стало створення у  закладі дошкільної освіти доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти. Слід  звернути увагу на зростаюче зацікавлення батьків життям дітей в ЗДО та пропозиції щодо благоустрою ЗДО.

         Але у зв’язку з тим що спостерігається гомогенна ситуація  серед дітей, які відвідують заклад дошкільної освіти, є недоліки в роботі щодо наступності між дошкільною та початковою ланками освіти. Ця робота була епізодичною, але   батькам пропонували  ознайомитися  з умовами прийому дітей до шкіл № 58,20: їх запрошували на батьківські збори, організаційні заходи.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ МЕДИКО – ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ

У відповідності до наказу МОЗ України і МОН України «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» № 432/496 від 30.08.05р. зміст роботи з організації і проведення медичних оглядів, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів передбачений розділом IX «План роботи медичних працівників» Річного плану роботи. План роботи медичної служби на 2018-2019н.р. укладений відповідно до річного плану роботи закладу, виконаний в повному обсязі.

Медичне обслуговування в ЗДО включало проведення обов’язкових медичних оглядів.  Нова медична реформа покладає  на заклад, в разі потреби, організацію невідкладної швидкої індивідуальної профілактичної допомоги і організація госпіталізації у разі наявності показань. Проведення профілактичних щеплень проводилось згідно з календарем щеплень та згідно з наказом МЗУ від 31.01.2000р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні», де затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення профілактичних щеплень тощо.

За результатами медичних оглядів 65% дітей потребує корекційного впливу щодо усунення недоліків у поставі опорно –рухового апарату:

10% - дітей мають вальгусне викривлення стоп;

51% -   дітей мають скаліозні та кіфозні порушення;

8 % - дітей мають слабкий м’язовий корсет.

Отже  у  2018-2019  навчальному році відбувалось  планування та реалізація завдань щодо:

-          роботи з дітьми з порушенням опорно – рухового апарату;

-          створення умов щодо збереження та зміцнення здоров’я кожної дитини відповідно до її показників.

Медичною сестрою, старшою належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план щеплень, здійснювався щомісячний, щоквартальний, щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу складався лист здоров’я. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування. Своєчасно здійснювався контроль: за динамікою розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри  вимірювались в садових групах ЗДО  – щоквартально, в групах раннього віку  – щомісячно, проводилось визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз та коросту.

 Особиста гігієна персоналу не порушувалась.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ  АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Стан матеріально-технічної  бази закладу дошкільної освіти у задовільному стані,   забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем, що знаходиться у прийнятному робочому стані. Але будівля досить стара та потребує постійно потребуе фінансових вкладень.

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти»,  які визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в закладі.  На підставі нормативних документів адміністрація закладу планувала роботу з працівниками закладу. Вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог. Але необхідно впроваджувати циклічні підходи до управління закладом, а саме: продукування розпорядчих наказів, заходів та документації, ведення ділової документації, навчання персоналу. Ведеться робота по зміні форми звітів та контролю.

Разом з тим, під керівництвом директора З.П.Дорошенко,  завдяки тісній співпраці з батьківською громадою, злагодженій роботі батьківських комітетів, було зміцнено матеріальну базу закладу: проведено поточний ремонт в приміщеннях:  музичної зали, сходах, холі, ізоляторі, побілено овочесховище, комора, аварійні частки каналізаційної системи, відремонтовано та пофарбоване цоколь закладу, на харчоблок придбано інвентар, який вийшов з ладу, придбані мийні засоби,  текстиль для пошиття штор,  Вихователями груп спільно з батьками проведена робота по облаштуванню ігрових майданчиків, території закладу вазонами – клумбами, продовжується робота з естетичного оформлення ігрових майданчиків. Батьки приймали активну участь в придбанні лако-красочних матеріалів ля благоустрою території за допомогою депутатського корпусу.                                                                                              

            Упродовж року систематично проводились санітарні дні по облаштуванню території закладу, де батьки також надавали свою допомогу. Санітарний стан приміщень ЗДО має задовільний стан. Ігрові майданчики та територія, що прилягає до них, утримуються в чистоті і порядку.

            Але причинами, що ускладнюють функціонування закладу освіти, є економічні чинники що не дають змоги на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити розвивальне середовище. Отже, одним з  напрямів у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення освітньої діяльності залишаються

·         обладнання предметно-ігрового  середовища за вимогами сучасного освітнього середовища;

  • оснащення педагогічного процесу; фізкультурно-оздоровчої, медичної бази; бази психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей.

Тому спираючись на Закон України  «Про Освіту» розділ VI.  «Учасники освітнього процесу»ст.52. та Закон України «Про  дошкільну освіту» розділ VII 
Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база закладів дошкільної освіти
ст. 3    в якої наголошено що батьки являють  собою суб’єктами виховного процесу ми плануємо  активно залучати батьків  щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази дошкільного закладу. Що і буде  одним із провідних напрямків роботи на наступний навчальний рік 2019-2020. 

         Слід зазначити що протягом 2018-2019 н.р. на зміцнення матеріально  технічного оснащення ЗДО було залучено чимало коштів депутатського корпусу: 100 000грв на ремонт музичної зали, 30 000 оснащення меблями;  з бюджету ТВО Вознесенівського району 10 000 грв на ремонт каналізації, 5 000 грв ремонт силового кабелю; та на кошти з  батьківського благодійного фонду «Щасливе дитинство» було придбано господарський інвентар на харчоблок 4 500, ремонт груп «Бджілка» та «Капитошки» 15000.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. Протягом  2018-2019 р. відбувалась нестача кадрів, тому спостерігалась  тенденція щодо перерозподілу  обов’язків між персоналом закладу, які були  пов'язані зі суміщенням професій. Отже  було доцільно  зробити зміни в  посадових та робочих інструкціях    які передбачали перерозподіл обов’язків між працівниками закладу на випадки пов’язані з кадровими змінами та виробничою необхідністю у зв'язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці. Все це було зроблено згідно з чинним законодавством.

Програмове та методичне забезпечення освітнього процесу в ЗДО.

        Плануючи роботу на новий 2019-2020 навчальний рік,   адміністрація  закладу  дошкільної освіти буде спиратися на діючи  законодавчо-нормативні документи, що визначають мету, завдання, зміст дошкільної освіти і регулюють діяльність дошкільних навчальних закладів :  trttps:/gop'gl/17Y

          Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в ДНЗ № 45 на 2019-2020 навчальний рік буде визначатись чинною програмою:

 

-          Світ дитинства, комплексна освітня програма для дошкільних закладів/упоряд.: О.М.Байєр, Л.В.Батліна,А.М. Богуш та інш. ; наук.керівник акад. А.М.Богуш; за заг. Ред.Л.В.Батліної.-Тернопіль: Мандрівець, 2016.

 

 

 

Звіт про діяльність закладу за 2018 р

 

Аналіз освітньої і методичної роботи закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №45 «Ліхтарик» Запорізької міської ради Запорізької області за 2017-2018 навчальний рік

 

Пояснювальна записка

Повна назва дошкільного навчального закладу

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№ 45 «Ліхтарик» комунальної форми власності  

Адреса закладу

69014м.Запоріжжя, вул. Дивногорська буд.6

Телефон

32-17-22

Прізвище,ім’я та по батькові завідувача закладу

Дорошенко Зеля Павлівна

Освіта завідувача (повна назва навчального закладу, спеціальність за дипломом, рік закінчення ВНЗ

Вища - БГПІ ім. П.Д. Осипенко, спеціальність – педагогіка і психологія (дошкільна);1987р.

Магістратура - КПУ м. Запоріжжя, спеціальність – управління закладом освіти, викладач,  2007р.

Мова навчання

Українська

Перелік навчальних програм

- «Світ дитинства», комплексна освітня програма для дошкільних закладів/упоряд.: О.М.Байєр, Л.В.Батліна, А.М. Богуш та інш. ; наук.керівник акад. А.М.Богуш; за заг. Ред.Л.В.Батліної.-Тернопіль: Мандрівець, 2016.

Характеристика мережі:

-          групи з 12-ти годинним перебуванням дітей;

 

4 (в тому числі 1 група раннього віку)

Режим роботи закладу

з 6.30 до 18.30

Кількість штатних одиниць

25

Кількість дітей

93

Дошкільний навчальний заклад розраховано на 75 місць, в тому числі для дітей віком від півтора року до шести років. У своєму складі ЗДО має 4 вікових групи. На кінець навчального року мережа склала 91 дитину, в тому рахунку  дітей раннього віку - 20.

Аналіз забезпечення педагогічними кадрами

        Педагогічний колектив складається з 10 педагогів, в тому рахунку завідувач, вихователь-методист,  музичний керівник, інструктор з фізкультури.  Кількість педагогічних працівників  з повною вищою освітою – 9 осіб, базовою – 1. Є вакансії посад педпрацівників в кількості 2, що складає 8 % від потреби в педагогічних кадрах відповідно до штатного розпису.
         Адміністрацією закладу  були створені  умови для стимулювання цілеспрямованого неперервного підвищення професійного рівня педагогічних працівників, успішного підвищення професійної майстерності педагогів,  своєчасно видані необхідні накази, розроблені та затверджені заходи з підготовки та проведення атестації. Основними завданнями, які вирішувалися в ході атестації були: визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого та стажу педагогічної роботи встановлюється кваліфікаційна категорія, тарифний розряд оплати. Атестація педагогічних працівників проводиться згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі розпорядження ТВО Вознесенівського району. Порушень графіків проходження атестації немає.

Аналіз  рівня освіти педагогічних працівників за статистичними підрахунками відповідає нормі

 повна вища педагогічна освіта – 9 ( 90%)

базова вища педагогічна освіта – 1 (10%)

Аналіз рівня кваліфікації педагогічних працівників за статистичними підрахунками:

І категорія – 1 (10 %)

ІІ категорія – 2 (20 %)

спеціаліст – 6(60 %)

присвоєно тарифікаційний розряд  -1(10%)

            Отже, рівень кваліфікації педагогічних працівників закладу дошкільної освіти дозволяє ставити річні  завдання які дозволять функціонувати закладу дошкільної освіти та покращити якість дошкільної ланки освіти.

 РОБОТА З КАДРАМИ.

  Аналіз роботи з кадрами.   Методична робота з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний характер, сприяли накопиченню знань педагогів, підвищенню компетентності. Але робота, яка була запланована в річному плані на 2017-2018н.р.  виконана не в повному обсязі, на 90%. Це було зумовлено збільшеними заходами методичної служби, які були заплановані. Зміст і форми  методичної роботи в закладі будувались на самоосвітніх засадах, що дало позитивні зміни.  Тому вважаємо, що на період 2018-2019н.р. слід зменшити навантаження на педагогічні кадри але таким чином щоб та враховувалися можливості кожного педагога щодо задоволення їх освітніх потреб.

       Перед педагогами закладу була  поставлена  мета створити методичне забезпечення для комплексної програми «Світ дитинства» яка відповідає вимогам Базового компоненту дошкільної освіти. Педагогами протягом цього року було створено: перспективний циклічний план роботи; банк наочних, демонстраційних, електронних матеріалів, дидактичних ігор, посібників; розроблено  орієнтовні конспекти занять, сценаріїв вечорів розваг. Під час створення методичного забезпечення  до комплексної програми «Світ дитинства» вихователі мали змогу  самостійно закріпити отриману інформацію, дійшли до висновку щодо активізації просвітницької роботи серед батьків своїх вихованців. Здійснили теоретичний аналіз наукових підходів до організації  освітнього процесу.  Все це сприяло гармонійному розвитку дошкільника -  значимої якості особистості. Результати роботи мають позитивну динаміку що підтверджує ефективність проведеної роботи,  про це  свідчить і достатній   рівень розвитку компетенцій дітей дошкільного віку. 

Отже слід відмітити що за цей час  педагоги збільшили свій рівень інформаційної компетентності,  володіння інтернет ресурсами що було однієї з річних задач.

  Аналіз володіння педагогами  засобами ІКТ свідчить що рівень становить:

добре   -   6  (60%)

задовільно - 2 педагога (20%)

відчуваються труднощі  – 2(20%

             Щоб задовільнити потреби педагогічних працівників у  підвищені науково-теоретичного рівня знань, підвищення кваліфікації, професійної майстерності, вирішуванню актуальних  питань  навчально-виховного характеру, сприяючи розвитку творчої думки педагогічного колективу на засіданнях педагогічної ради обговорювались:

         пріоритетні завдання педагогічного колективу на 2017-2018 навчальний рік:

         Про формування почуття національної свідомості та любові до рідного краю;

         Про аналіз стану роботи з народознавства; 

Але спостерігаються  процеси пов’язані з професійним вигоранням. Педагоги пасивно обмінювалися досвідом своєї роботи, важко включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи.

Аналіз результатів  взаємодії з сім’єю  та громадськістю

 Взаємодії педагогів з родинами проводились  через різні форми роботи, а саме: консульт пункт для батьків де надавались рекомендації, Дні відчинених  дверей, було організовано перегляд різних форм роботи з дітьми за різними темами. Згідно до річного плану ДНЗ  протягом навчального року проводились конкурси, конкурс-огляд, випускався фотожурнал, що було виконано в повному обсязі. Слід зазначити таку роботу, як соціальна взаємодія закладу  з іншими установами, як окрема форма роботи.  На базі закладу відбувалися   заходи за участю батьків,  на які запрошувався депутатський корпус. Вихованці виїжджали з вітаннями до ТВО Вознесенівського району, Центру здоров`я та репродукції сім`ї, міської стоматологічної клініки №4, Департаменту здравоохорони м. Запоріжжя.  Також організована туристична стежинка «о. Хортиця – колиска козаків».  Батьки  брали участь в цих заходах із задоволенням, ці заходи дали  можливість  батькам побачити дошкільну освіту як цілісний процес, спрямований на: забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

          Ці заходи сприяли вирішенню другої річної задачі плану роботи закладу.

           Вихованці  закладу брали участь у міських та обласних конкурсах та посіли почесні місця: Обласний фестиваль писанок «Писанковий рай» в рамках Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» ( ІІ місце-  3 роботи, ІІІ місце 5 робіт), нагородженні грамотами; Обласний дитячий конкурс малюнків та фоторобіт з протидії насильства( ІІІ місце, нагородження дипломом); міський Конкурс дитячого малюнку "Будиночок моєї мрії"(лауреати)

          Протягом  2017-2018 н.р. було розроблено web- сайт закладу  на якому впродовж року розміщувались матеріали відповідно змісту роботи. Електрона адреса (dnz45.lihtarik@gmail.com), була оприлюднена серед батьків та колективу  закладу.

           Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів стало створення у  закладі дошкільної освіти доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти.

         Але у зв’язку з тим що спостерігається гомогенна ситуація  серед дітей , які відвідують заклад дошкільної освіти,   спостерігаються недоліки в роботі щодо наступності між дошкільною та початковою ланками освіти. Ця робота була епізодичною, але   батькам пропонували  ознайомитися  з умовами прийому дітей до шкіл № 58,20: їх запрошували на батьківські збори, організаційні заходи.

Отже, перспективними напрямами роботи на наступний 2018-2019навчальний рік  є:

- забезпечення взаємодії у роботі  дошкільного навчального закладу та  сім’ї;

- відпрацювання механізмів наступності між дошкільною та початковою ланками освіти.

Аналіз результатів освітньо  виховного процесу.

             Спеціально організована діяльність  була спрямована   на можливість  дошкільникам   самостійно здобувати знання, набувати практичних навичок, під час виконання практичних завдань, розв’язувати проблеми, що потребує   інтеграції знань з різних предметних областей,  формування ініціативністі, здатністі організувати діяльність (власну або інших людей), уміння адаптуватись у нових нестандартних ситуаціях, готовність критично аналізувати та адекватно оцінювати результати діяльності не лише як значущі для себе, а як такі, що матимуть наслідки для інших. Перелічені вище ознаки загальної компетентності  ґрунтуються   на знаннях і вміннях у тій чи іншій галузі, ціннісних пріоритетах особистості та особливостях її ментального досвіду.

Результати спостережень були наголошені на нарадах при завідувачеві, педагогічній раді закладу.

Освітній  процес в ЗДО будувався за Базовим компонентом дошкільної освіти  та змістовно визначався програмою «Світ дитинства». Компетенції були сформовані у всіх дітей закладу.

Аналіз результатів  роботи психологічної служби.

План роботи психологічної служби був підпорядкований напрямкам роботи дошкільного навчального закладу з урахуванням основних завдань роботи практичного психолога Зливко Т.А.

            Психологічний супровід суб’єктів освітнього процесу потребує новітніх технологій. Протягом року в групах молодшого віку та середнього  впроваджувалась  технологія «Ранкові зустрічі».

Слід відмітити що кількісний та якісний склад усього колективу постійно зазнає змін. Колектив оновлюється. Це викликає труднощі в роботі пов’язані із взаєминами. Багато уваги приділялось конфліктним ситуаціям які виникали. Проводилась робота щодо уникнення наслідків конфліктних ситуацій, також проводилась робота  по згуртовуванню колективу.

Аналіз результатів медико – профілактичних заходів

У відповідності до наказу МОЗ України і МОН України «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» № 432/496 від 30.08.05 р. зміст роботи з організації і проведення медичних оглядів, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів передбачений розділом IX «План роботи медичних працівників» Річного плану роботи. План роботи медичної служби на 2017-2018 н.р. укладений відповідно до річного плану роботи закладу, виконаний в повному обсязі.

Медичне обслуговування в ДНЗ включало проведення обов’язкових медичних оглядів та оглядів перед профілактичним щепленням, надання в разі потреби невідкладної швидкої індивідуальної профілактичної допомоги і організація госпіталізації у разі наявності показань. Проведення профілактичних щеплень проводилось згідно з календарем щеплень та згідно з наказом МЗУ від 31.01.2000р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні», де затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення профілактичних щеплень тощо.

За результатами медичних оглідів 65% дітей потребує корекційного впливу щодо усунення недоліків у поставі опорно –рухового апарату:

10% - дітей мають вальгусне викривлення стоп;

51% -   дітей мають скаліозні та кіфозні порушення;

8 % - дітей мають слабкий м’язовий корсет. Тому у  2017-2018  навчальному році відбувалось  планування та реалізація завдань щодо:

-          роботи з дітьми з порушенням опорно – рухового апарату;

-          створення умов щодо збереження та зміцнення здоров’я кожної дитини відповідно до її показників.

Медичною сестрою, старшою належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план щеплень, здійснювався щомісячний, щоквартальний, щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу складався лист здоров’я. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування. Своєчасно здійснювався контроль: за динамікою розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри  вимірювались в садових групах ДНЗ  – щоквартально, в групах раннього віку  – щомісячно, проводилось визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз та коросту.

 Особиста гігієна персоналу не порушувалась.

Аналіз результатів  адміністративно-господарчої діяльності.

Стан матеріально-технічної  бази дошкільного навчального закладу  у задовільному стані. Заклад дошкільної освіти  забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем, що знаходиться у прийнятному робочому стані.

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти»,  які визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в закладі.  На підставі нормативних документів адміністрація закладу планувала роботу з працівниками закладу. Вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог. Але необхідно впроваджувати циклічні підходи до управління закладом, а саме: продукування розпорядчих наказів, заходів та документації, ведення ділової документації, навчання персоналу. Потребують змін форми звітів та контролю..

За 2017-2018р.р. було проведено косметичний ремонт: відремонтовані дві групи, музична зала, сходи, побілено овочесховище, комора, відремонтовано та пофарбоване цоколь закладу.  Вихователями груп спільно з батьками проведена робота по облаштуванню ігрових майданчиків, території закладу вазонами – клумбами, продовжується розпочата робота з естетичного оформлення ігрових майданчиків.

Упродовж року систематично проводились санітарні дні по облаштуванню території закладу. Санітарний стан приміщень ЗДО має задовільний стан. Ігрові майданчики та територія, що прилягає до них, утримуються в чистоті і порядку.

 причинами, що ускладнюють функціонування дошкільного закладу, є економічні чинники. Головними напрямами у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення освітньої діяльності залишаються

·         обладнання предметно-ігрового  середовища за вимогами сучасного освітнього середовища;

·          оновлення меблів;

  • оснащення педагогічного процесу; фізкультурно-оздоровчої, медичної бази; бази психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей.

Протягом  2017-2018 р. відбувалась нестача кадрів, тому спостерігалась  тенденція щодо перерозподілу  обов’язків між персоналом закладу, які були  пов'язані зі суміщенням професій. Отже  доцільно буде зробити зміни в  посадових та робочих інструкціях    які передбачають перерозподіл обов’язків між працівниками закладу на випадки пов’язані з кадровими змінами та виробничою необхідністю у зв'язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці.

Програмове та методичне забезпечення освітнього процесу в ЗДО.

Плануючи роботу на новий 2018-2019 навчальний рік,   адміністрація  закладу  дошкільної освіти буде спиратися на законодавчо-нормативні документи, що визначають мету, завдання, зміст дошкільної освіти і регулюють діяльність дошкільних навчальних закладів,  керуватися:

  • Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства»;
  • Державною цільовою соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 № 629), Планом заходів на її виконання (затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 липня 2011 р. № 905),
  • Базовим компонентом дошкільної освіти – Державним стандартом дошкільної освіти (схвалено на колегії Міністерства від 4 травня 2012 року, протокол № 5/2-2);
  • Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку» (від 27.09.2010 № 1/9-666).
  •   Інструктивно-методичний лист «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах» від 13.06.2017 № 1/9-322

У 2018-2019навчальному році чинними були та застосовувались педагогами такі програми:

Комплексні освітні програми:

– «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А. М.);

– «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку  (авт. кол.: Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.);

– «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. кол.: Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.);

– «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку (авт. Калуська Л. В.);

– «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.); – «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З.,   Линник Т. А.); –– Казкова фізкультура, програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт.. Єфименко М.М.)

Але така методична різнобарвність програм не дала в повному обсязі вирішити поставлені річні завдання.

Адміністрація ЗДО №45 бере до роботи  Інформацію про наявне програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти яке міститься в Переліку навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019навчальному році,

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в ДНЗ № 45 на 2018-2019 навчальний рік буде визначатись:

освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України чи схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, а саме:

Комплексними освітніми програми:

-       Світ дитинства, комплексна освітня програма для дошкільних закладів/упоряд.: О.М.Байєр, Л.В.Батліна,А.М. Богуш та інш. ; наук.керівник акад. А.М.Богуш; за заг. Ред.Л.В.Батліної.-Тернопіль: Мандрівець, 2016.

– “Оберіг”, програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А.М.) – працюють вихователі групи раннього віку Клопотовська О.М., Стефанська Л.Я.

– “Українське дошкілля”, програма розвитку дитини дошкільного віку (авт.. Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О. та ін.) – працюють вихователі ІІ молодших А,Б: Ваталінська О.Ю., Єфіменко Г.Л. Тарченко Т.І., середніх А,Б,В: Горяїнова О.В., Романова Л.В., Мунтяну Т.Ф., Поплужна О.С., Суслова Н.В., старших груп А,Б: Баранюк В.І., Клименко В.В., Клінишкова І.М.

Парціальними освітніми програмами:

– “Казкова фізкультура”, програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт.. Єфименко М.М.)

– “Про себе треба знати, про себе треба дбати”, програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л.В.) .

 

          Результат планування на інтегрованої  основі надав  педагогам закладу можливість вивільнити час для того щоб педагог більше уваги приділяв особистісному спілкуванню з суб’єктами освітнього простору протягом дня, тижня, місяця, року, виховує компетентнісну особистість дошкільника. Треба зазначити що відкритий освітній простір насамперед надає змогу вихователю розвивати свою педагогічну компетентність, світогляд. Результати спостережень та відгуки  батьків свідчать, що  діти  активно вступають у контакт з однолітками та дорослими; беруть  участь в іграх, виявляють інтерес до  оточуючого світу, відчувають себе більш розкуто. 

Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2017 р.